Wij zijn AstraZeneca

We verkennen de grenzen van de wetenschap om geneesmiddelen te ontwikkelen die voor patiënten het verschil maken.


De wereld verandert: de wereldbevolking groeit, wordt ouder en de ziektelast neemt toe. We blijven daarom de grenzen van de wetenschap verleggen. Dit doen wij door op zoek te gaan naar oplossingen voor patiënten voor enkele van de ernstigste ziekten: kanker, diabetes, hart-, vaat- en nierziekten, COVID, ademhalingsaandoeningen en immunologische ziekten. Samen met zorgverleners werken wij hard om de kwaliteit van leven van mensen met een ernstige (chronische) ziekte te verbeteren, en soms zelfs hun ziekte te genezen. ​

We benutten de vooruitgang in de wetenschap en (digitale) technologie om sneller, betere medicijnen te ontwikkelen. Data zorgen er bovendien voor dat we sneller inzicht kunnen krijgen bij welke patiënten bepaalde medicijnen het best werken. Zo krijgen de juiste patiënten steeds vaker sneller de juiste zorg.​

Onze pijplijn is één van de meest gevulde in onze industrie. Onze focus ligt op de ontwikkeling, productie en levering van nieuwe medicijnen. Met onze medicijnen willen we niet alleen een oplossing bieden voor patiënten, maar ook voor het hele zorgstelsel en daarmee de samenleving. En dat alles zo duurzaam mogelijk, want wij geloven in de verbinding tussen gezondheid en een gezonde planeet. Meer impact, met een kleinere voetafdruk.  


200

medewerkers in Nederland

72

klinische studies zijn in 2020 in Nederland door AstraZeneca gesponsord

EUR 11.636.305

geïnvesteerd in research & development in Nederland in 2020


Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid


In Nederland werken ruim 200 mensen voor AstraZeneca. In Den Haag begeleiden zij klinisch onderzoek, zorgen dat patiënten toegang hebben tot onze geneesmiddelen, geven voorlichting en werken intensief samen met alle spelers in de zorg om de patiëntenzorg te verbeteren.  In onze fill finish productiefaciliteit in Nijmegen produceren we geneesmiddelen voor onderzoek en commerciële doeleinden; van mogelijke behandelingen tegen kanker tot vaccinaties voor premature baby's. Wereldwijd werken onze meer dan 80.000 medewerkers aan gezondheid en betere kwaliteit van leven. Maar daar stopt ons werk niet. Fysieke gezondheid is gebaat bij een gezonde planeet. Ons duurzaamheidsbeleid heeft drie pijlers, en is volledig verweven is in ons DNA. Uitgelicht


AstraZeneca ontwikkelt de volgende generatie inhalatoren in partnerschap met Honeywell

Behandeling met inhalatiemedicatie maakt voor veel patiënten met astma of COPD een belangrijk onderdeel uit van de zorg die zij krijgen. Zeker voor kinderen met astma en voor COPD-patiënten met een beperkte longfunctie is een dosisaerosol (pMDI) een veelgemaakte keuze. Voor de juiste toediening wordt hierbij gebruik gemaakt van drijfgassen. In partnerschap met Honeywell wordt gewerkt aan een nieuwe generatie inhalatoren, die gebruik maken van het drijfgas HFO-1234ze, waardoor de impact op het klimaat verkleind wordt.

Het is onze ambitie om in 2025 in de gehele keten – dus ook in de inhalatiemedicatie – CO2-neutraal te opereren. De patiënt staat ook hierin centraal, waarbij we uitgaan van de beste behandelkeuze met de beste mogelijkheden om astma of COPD langdurig onder controle te houden.  

De Nederlandse geneesmiddelensector heeft sinds 2020 een maatschappelijke Code 

Net als 43 andere innovatieve geneesmiddelenbedrijven is AstraZeneca lid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Als sector hanteren we een Code die duidelijk maakt vanuit welke principes de sector werkt en waar de sector voor staat. Alle geneesmiddelenbedrijven die lid zijn van de VIG hebben de Code ondertekend. Hiermee onderstrepen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Code bevat 38 afspraken over integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. Het is een vorm van zelfregulering, die niet vrijblijvend is. Een onafhankelijk adviescollege monitort of leden zich aan de Code houden.  Daarnaast kan het college gevraagd en ongevraagd advies geven aan bedrijven zodat de Code zich verder kan ontwikkelen. Dit college publiceert ook een openbaar jaarverslag.Veeva: NL-8785
Date of prod: March 2022