Wij zijn AstraZeneca

We verkennen de grenzen van de wetenschap om geneesmiddelen te ontwikkelen die voor patiënten het verschil maken.


We verkennen de grenzen van de wetenschap om geneesmiddelen te ontwikkelen die voor patiënten het verschil maken. De geneesmiddelen die we ontwikkelen hebben een sterke focus op oncologie, cardiovasculaire-, renale- (nier-) en metabole ziekten (CVRM) en ademhalingsziekten. Onze doelen zijn méér kwaliteit van leven, ondanks een ernstige (chronische) ziekte, en een langere levensverwachting. We investeren fors in onderzoek en ontwikkeling, om steeds meer waarde toe te voegen. Wereldwijd zitten er op dit moment meer dan 160 projecten in onze pijplijn: werkzame stoffen in allerlei fasen van onderzoek. Ons doel: zoveel mogelijk projecten zo snel mogelijk beschikbaar krijgen voor patiënten.


In Nederland werken 200 mensen voor AstraZeneca. Zij begeleiden klinisch onderzoek, zorgen dat patiënten toegang hebben tot onze geneesmiddelen, geven voorlichting en werken intensief samen met alle spelers in de zorg om de patiëntenzorg te verbeteren.


200

medewerkers in Nederland

72

klinische studies zijn in 2020 in Nederland door AstraZeneca gesponsord

EUR 11.636.305

geïnvesteerd in research & development in Nederland in 2020


Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wereldwijd werken onze 70.000 medewerkers aan gezondheid en betere kwaliteit van leven. Maar daar stopt ons werk niet. Fysieke gezondheid is gebaat bij een gezonde planeet. Ons duurzaamheidsbeleid heeft drie pijlers, en is volledig verweven in onze strategische prioriteit om een Great Place to Work te zijn. 


In Nederland produceren wij geen geneesmiddelen, daarom hebben de volgende zaken onze focus:

1 - Terugdringen van CO2-uitstoot (door ons wagenpark en bij andere activiteiten);
2 - Verantwoord en duurzaam inkopen;
3 - Minimaliseren van energie- en grondstoffengebruik.

Jaarlijks rapporteren wij over onze wereldwijde maatschappelijke bijdrage.Transparantie

Veeva: NL-5237
Date of next review: March 2022