Trivia app privacy beleid


Deze Trivia app bevat oorspronkelijke ideeën, teksten, foto's en figuren, merken en andere werken die beschermd zijn door rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten of merkrechten. Deze eigendomsrechten berusten bij AstraZeneca of een van haar licentiegevers. Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is niet toegestaan. AstraZeneca behoudt al haar rechten voor.

Aan de inhoud van deze Trivia app is de uiterste zorg besteed. De Trivia app heeft als doel op een ludieke wijze de discussie rondom en de uitwisseling van kennis bij medische beroepsbeoefenaars te faciliteren. De app is uitdrukkelijk niet bedoeld als enige vorm van inhoudelijke medische nascholing. De inhoud van deze app is uitsluitend informatief en kan op geen enkele wijze de adviezen van arts of apotheker vervangen. De informatie in de app dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Te allen tijde dient een arts of specialist door medische beroepsgroepen geaccepteerde betrouwbare inhoudelijke bronnen te raadplegen.

AstraZeneca B.V. heeft de informatie in de app met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie soms niet volledig zijn, achterhaald worden door de laatste stand der wetenschap, vatbaar zijn voor meerdere uitleg of zelfs onjuistheden bevatten. AstraZeneca aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal AstraZeneca aansprakelijk zijn voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie.

 

Persoonlijke gegevens die u in de Trivia app invoert worden, voor zover van toepassing, enkel gebruikt om u toegang te kunnen geven tot de dienst die deze app behelst. AstraZeneca BV zal deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Door gebruik te maken van de app verleent u hiertoe uitdrukkelijke toestemming.

De Trivia app maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw smartphone worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de app gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de app (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de app gebruikt, rapporten over de app-activiteit op te stellen voor app-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot online-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze app geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

AstraZeneca behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen in de app. We raden u aan altijd de laatst gepubliceerde versie te gebruiken en updates direct, zodra beschikbaar, te installeren. De Trivia app en alle informatie die hieronder valt, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten.

Opmerkingen over de Trivia app? Geef ons feedback via info.nl@astrazeneca.com