Nieuwe behandeling niet-kleincellig longkanker opgenomen in het basispakket

Voor patiënten met uitgezaaide, niet-kleincellige longkanker en een zogeheten EGFR-mutatie is per 1 januari 2020 een nieuwe behandeling beschikbaar. Het middel Osimertinib wordt vanaf dat moment vergoed als eerstelijnsbehandeling voor volwassen patiënten met deze specifieke vorm van longkanker. AstraZeneca en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben hierover een akkoord bereikt.

Deze overeenkomst geldt tot en met 31 december 2020. Gedurende deze periode gaan het ministerie en AstraZeneca in gesprek op basis van een aanvullend vergoedingsdossier, dat wordt ingediend naar aanleiding van onlangs gepubliceerde onderzoeksresultaten, om er voor te zorgen dat toegang voor patiënten gegarandeerd blijft. Osimertinib werd al vergoed als tweedelijnsbehandeling.

Osimertinib is een zogeheten Tyrosinekinaseremmer (TKI). Het is een doelgerichte therapie die kan worden ingezet wanneer er specifieke mutaties in de kankercellen zijn aangetoond. Osimertinib komt beschikbaar als eerstelijnsbehandeling naast de reeds bestaande doelgerichte therapieën; gefitinib, erlotinib en afatinib.

NL-4907, exp.12-2021