Elke dag aan de slag voor betere zorg voor ernstig astma-patiënten

Kortademigheid, piepende ademhaling, hoesten, benauwdheid of moeilijk ademhalen? Dat is astma. Het is een veelvoorkomende aandoening bij (jong)volwassenen. In 2017 werd geschat dat er maar liefst 641.000 Nederlanders zijn met astma onder behandeling. Het aantal nieuwe patiënten per jaar wordt geschat op 87.300. Astma is een milde ziekte, maar wel een chronisch van aard. Astma vereist continue zorg om longaanvallen en achteruitgang van longfunctie te voorkomen. Ongeveer 20% van alle astmapatiënten heeft een moeilijk behandelbare vorm van astma en wordt (tijdelijk) gezien door de longarts. Bij 3 à 4% van de patiënten met ongecontroleerd astma zijn er blijvende klachten of astma-aanvallen en staat vast dat het gaat om ernstig astma; dit betreft ca. 22.000 Nederlanders. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen belanden deze patiënten regelmatig in het ziekenhuis, en worden alle aspecten van hun leven beïnvloed door hun ziekte.

Vandaag, op Wereld Astma Dag, laten longartsen en ernstig astma-experts Els Weersink (AMC), Gert-Jan Braunstahl (Franciscus Gasthuis) en Anneke ten Brinke (Medisch Centrum Leeuwarden) samen met geneesmiddelenontwikkelaar AstraZeneca zien hoe de zorg voor ernstig astma patiënten in Nederland geregeld is. Samen werken we aan betere zorg en betere kwaliteit van leven voor mensen met ernstig astma.

Els Weersink: “Als je nog relatief jong bent en het overkomt je ineens, terwijl je nooit astma hebt gehad, dan heeft dat wel een enorme impact op je leven!” Gert-Jan Braunstahl: “Als de patiënten naar ons centrum worden doorverwezen dan vindt een wat uitgebreider diagnostisch traject plaats dan bij de eigen longarts. De patiënt wordt in een multidisciplinaire bespreking besproken en met elkaar samen proberen we zo tot een totaalplaatje te komen van de ziekte.”

 


Ernstig astma patiënten verdienen de beste zorg, zodat ook zij de mogelijkheid hebben om een normaal leven te leiden.

Mirjam van Bruggen Business Unit Director Respiratory

“Ernstig astma patiënten verdienen de beste zorg, zodat ook zij de mogelijkheid hebben om een ​​normaal leven te leiden. Longaanvallen zijn ernstig, en niet zelden belanden patiënten op de spoedeisende hulp. Dat betekent dat het moeilijk is om te werken, om voor je gezin te zorgen en om sociaal actief te zijn”, aldus Mirjam van Bruggen, als Business Unit Director Respiratory verantwoordelijk voor de longmedicatie van AstraZeneca. “Bovendien leidt een chronisch gebruik van ernstig astma-medicatie - orale corticosteroïden - op den duur vaak tot ernstige bijwerkingen zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, osteoporose, diabetes en depressie. Dat kan en dat moet anders. Bij AstraZeneca werken we elke dag aan betere medicatie en betere behandelingen. Wij gaan voor goede zorg voor alle astmapatiënten.”Veeva ID NL-3974

Date of next review May 2021