BNR Beter

What science can do. Dit motto definieert ons als bedrijf. De wetenschap drijft ons, om het leven van patiënten wereldwijd te verbeteren.

De wetenschap draagt bij aan een betere kwaliteit van leven voor mensen die ziek zijn. Aan het verminderen van complicaties, waardoor ook mensen met een ernstige chronische ziekte kunnen werken, zorgen, sporten en liefhebben. De wetenschap heeft mensen beter gemaakt, die voorheen ongeneeslijk ziek waren. Welke ontwikkelingen zien we? En welke impact heeft innovatie op het zorgstelsel? 


Onze focus is op de patiënt. Die van vandaag, van morgen en van overmorgen. 

Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samenleving.


Luister alle uitzendingen van BNR Beter


5 mei 2021

Waar fysieke functies het laten afweten of tekortschieten, biedt het exoskelet uitkomst. Zo kunnen verlamde mensen weer lopen met een exoskelet en mensen met zwaar lichamelijk werk daardoor worden ontlast.

Luister de uitzending

Audio

28 april 2021

Ruim een jaar na invoering worstelen zorgverleners de Wet zorg en dwang (Wzd) op de juiste manier in te voeren. De coronacrisis bemoeilijkt het uitvoeren van de wet, maar ook de regionale samenwerking, het aantal crisisbedden en de scholing van personeel zorgen voor problemen. Toch blijft Korrie Louwes, hoofdinspecteur van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), hoopvol.

Luister de uitzending

Audio

21 april 2021

Psychiater, huisarts, casemanager, wijkagent, thuiszorg, buren; In Purmerend werken ze allemaal samen om te voorkomen dat iemand in de crisisopvang terechtkomt. En met succes.

Luister de uitzending

Audio

14 april 2021

Ruim 1.7 miljoenen vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn ouder dan 45 jaar. En dus komen ze op een bepaald moment in de overgang. Dat kan ze behoorlijk ontregelen: vermoeidheid, stress, prikkelbaarheid en concentratiestoornissen maken dat ze minder goed functioneren op de werkvloer. Vaak gaan deze vrouwen daardoor minder werken of kiezen ze voor ander werk, en dat kan negatief uitpakken voor hun gezondheid en welzijn.

Luister de uitzending

Audio

7 april 2021

In Rotterdam worden sinds twintig jaar 10.0000 mensen van allerlei achtergronden levenslang gevolgd. Dat biedt een schat aan gegevens over gezondheid, gewicht, de invloed van opvoeding, achtergrond en onderwijs.

Luister de uitzending

Audio

31 maart 2021

Jaarlijks wordt er voor ruim 100 miljoen euro aan medicijnen verspild. Omdat ingeleverde medicijnen niet opnieuw mogen worden verstrekt, worden ze vernietigd. Apothekers zijn een initiatief gestart om te zorgen dat dure medicijnen toch hergebruikt kunnen worden. Dat wordt vooralsnog gedoogd, maar de toekomst is onzeker...

Luister de uitzending

Audio

24 maart 2021

Veel wetenschappelijk onderzoek is van oudser gebaseerd op de man, zijn lichaam en psyche. Maar er zijn veel verschillen met de vrouw. Door die verschillen te begrijpen en te onderkennen kunnen betere diagnoses worden gesteld en passende zorg worden geboden, zo stelt een nieuw opgerichte alliantie binnen de GGZ. 

Luister de uitzending

Audio

17 maart 2021

Wandelingen maken, een frisse neus halen. Het lijkt wel of heel Nederland het doet tijdens de coronapandemie. Maar de mensen die het het meest nodig hebben, blijven vaak binnen omdat ze niet fit zijn of snel kortademig. Juist zij moeten in beweging komen, zegt het Longfonds.

Luister de uitzending

Audio

10 maart 2021

Volgens cijfers van de Nierstichting heeft 1 op de 10 Nederlanders (1), oftewel 1,7 miljoen mensen, chronische nierschade. Bijna de helft van hen weet niet dat zij nierschade hebben. Jaarlijks op 11 maart is het World Kidney Day en staan we stil bij de gevaren van nierschade en het bewustzijn om dit te voorkomen. Dit jaar staat World Kidney Day in het teken van goed leven met nierschade. Op tijd méér schade voorkomen zorgt namelijk voor een kwalitatief veel beter leven.

https://niercheck.nl/huisartsen/

Luister de uitzending

Audio

3 maart 2021

‘Obesitas is een ziekte en moet ook zo worden gediagnosticeerd, behandeld en voorkomen’, zegt Liesbeth van Rossum, hoogleraar Gezond Gewicht. Mensen met obesitas hebben vaak niet alleen overgewicht, maar ook onderliggende gezondheidsklachten, waardoor zelfstandig afvallen bijna ondoenlijk wordt.

Luister de uitzending

Audio

24 februari 2021

Verpleegkundigen de regie geven over hun eigen afdeling, medezeggenschap in het beleid en de mogelijkheid zich binnen de organisatie te ontwikkelen. Dat is het doel van het ontwikkelingstraject 'Verpleegkundige van Morgen'. In het Arnhemse Rijnstate-ziekenhuis werd tijdens de coronacrisis duidelijk dat deze aanpak z'n vruchten afwerpt.

Luister de uitzending

Audio

17 februari 2021

Nederlandse deskundigen van onder meer de UMC's in Groningen en Leiden spelen een voortrekkersrol in het onderzoek naar en de aanpak van baarmoederhalskanker. Preventie is daarbij het speerpunt en kunstmatige intelligentie is een belangrijk middel. 

Luister de uitzending

Audio

10 februari 2021

Wat is het beste voor de patiënt? Nieuwe initiatieven om de bedrijfsvoering te verbeteren in ziekenhuis Bernhoven leidden tot gedegen afspraken met zorgverzekeraars, zodat er niet méér zorg, maar meer zinnige zorg kan worden gegeven. Het toepassen van lessen uit de commerciële wereld levert binnen enkele jaren besparingen en zelfs winst op. Het personeel voelt zich meer betrokken en de patiënttevredenheid is groter. Als eerste ziekenhuis sluit Bernhoven een meerjarencontract af met een zorgverzekeraar.

Luister de uitzending

Audio

03 februari 2021

Alle ziekenhuizen moeten binnen vijf jaar hybride zorg bieden, ambieert Patiëntenfederatie Nederland. Dat houdt in dat de patiënt moet kunnen kiezen op welke manier hij zorg ontvangt: Via beeldbellen, een app, een fysieke afspraak bij de specialist, of thuisbezoek.

Luister de uitzending

Audio

27 januari 2021

Mensen die in een zorgomgeving worden opgenomen hebben vaak ingewikkelde problematiek. Omdat mensen langer thuis blijven wonen, is er vaak al van alles aan de hand wanneer zij toch verhuizen naar een verpleeghuis. Voor zorgprofessionals maakt dat het vak steeds uitdagender en interessanter, zegt bijzonder hoogleraar Ouderengeneeskunde Debby Gerritsen.

 

Luister de uitzending

Audio

20 januari 2021

Honderden kinderen in Nederland hebben een stoma, permanent of tijdelijk. Juist in de leeftijd waarop kinderen opgroeien, zorgt dat vaak voor verdriet en onzekerheid. Daarom is het belangrijk dat ze begrijpelijke informatie krijgen en contact hebben met lotgenoten.

 

Luister de aflevering

Audio

13 januari 2021

Het zorgsysteem zoals we dat nu hebben moet op de schop, zeggen Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit. De problemen door de coronacrisis benadrukken de urgentie daarvan.

 

Luister de aflevering

Audio

6 januari 2021

Lange tijd draaide het in verpleeghuizen om veiligheid en doelmatigheid. De laatste jaren kwam er meer oog voor het belang van nabijheid en aandacht; voor de cliënt moest een verpleeghuis ook een thuis zijn. Maar tijdens de coronacrisis leken die waarden op de achtergrond verdwenen en mochten cliënten geen bezoek meer ontvangen.

Luister de uitzending

Audio

30 december 2020

Mensen met leefstijl-gerelateerde ziekten, zoals een hoge bloeddruk, obesitas en diabetes-2 worden aanmerkelijk vaker en ernstiger ziek tijdens de coronapandemie.1 Er is een direct verband tussen leefstijl en gezondheid, maar desondanks nemen de leefstijl-gerelateerde ziekten alleen maar toe.2

1. 

Yang, Jing et al. International Journal of Infectious Diseases, Volume 94, 91 – 95

Huang Y, Lu Y, Huang YM, et al. Metabolism. 2020;113:154378. doi:10.1016/j.metabol.2020.154378

Caussy C, Wallet F, Laville M, Disse E. Obesity 2020 Jul;28(7):1175. doi: 10.1002/oby.22842. Epub 2020 May 21. Erratum in: Obesity (Silver Spring). 2020 Oct;28(10):1993. PMID: 32314861; PMCID: PMC7264509.

2.

https://www.diabetesfonds.nl/over-diabetes/diabetes-in-het-algemeen/diabetes-in-cijfers

Luister de aflevering

Audio

23 december 2020

Steeds meer jongeren zoeken crisishulp bij ggz-instellingen. Ze kampen met angsten, depressies, eetstoornissen en verslavingen, die nu, tijdens en door de coronapandemie verergeren.

Luister de aflevering

Audio

16 december 2020

Een groot deel van de nieuwkomers binnen de zorg haakt binnen twee jaar al af. En een kwart van de jonge specialisten denkt over stoppen. En dat terwijl de behoefte aan geschoold zorgpersoneel alleen maar groter wordt, onder meer door de vergrijzing en de explosieve toename van chronisch zieken. Hoe zorg je dat mensen worden aangetrokken, en dat ze ook blijven?

Luister de aflevering

Audio

9 december 2020

Zo'n 40.000 kinderen in Nederland zijn uit huis geplaatst en naar schatting 100.000 kinderen groeien op in een gezin met met ernstige problemen. Voor deze kinderen is hulpverlening door middel van jeugdzorg nodig. Maar in de praktijk gaat er veel mis. Er is weinig continuïteit in de hulpverlening, de wachtlijsten zijn lang en veel kinderen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben.

Luister de aflevering

Audio

2 december 2020

70.000 mensen in Nederland hebben Familiaire Hypercholesterolemie (FH), een erfelijke aanleg voor verhoogd cholesterol. Ruim de helft is daar niet van op de hoogte. Een vroege diagnose kan veel leed voorkomen.

Luister de aflevering

Audio

25 november 2020

De coronapandemie heeft ook grote impact op andere aandoeningen. Afgelopen voorjaar werd bij 5000 patiënten minder de diagnose kanker gesteld dan in diezelfde periode een jaar geleden. Mensen gingen namen bij klachten minder snel contact op met een arts en bevolkingsonderzoeken waren stil gezet. Ook durfden patiënten met kanker minder goed naar het ziekenhuis en werden behandelingen uitgesteld. De Federatie van Kankerpatiënten Verenigingen (NFK) en artsen vragen hiervoor aandacht en bespreken de mogelijke gevolgen. 

Luister de aflevering

Audio

18 november 2020

Vele farmaceutische bedrijven werken aan een vaccin tegen COVID-19. Ook AstraZeneca. De vaccins zijn niet allemaal hetzelfde. Is elk variant even effectief en veilig? En hoe wordt er bepaald wie het eerst voor vaccinatie in aanmerking komt?

Luister de aflevering

Audio

11 november 2020

Mensen met dementie gaan vooruit en blijven gezonder als ze in beweging blijven en worden gestimuleerd om zelf dingen te doen. In Huize Wezup, een kleinschalige zorginstelling, worden op die manier zorgkosten bespaard en zijn de bewoners rustiger en gelukkiger.

Luister de aflevering

AudioVeeva: NL-6170
Date of next review: November 2022