Kunstmatige intelligentie (AI) ondersteunt eerdere diagnose longkanker

Een nieuwe samenwerking tussen AstraZeneca en Aidence ondersteunt de diagnose van een vroeg stadium van longkanker. Hoe eerder longkanker gesignaleerd en gediagnostiseerd kan worden, hoe groter de kans op een behandeling met een curatief doel. In onze nieuwe strategische samenwerking met Aidence gaan wij softwareoplossingen voor kunstmatige intelligentie (AI) aanleveren aan ziekenhuizen in heel Europa, waardoor de kans op eerdere diagnose van longkanker wordt vergroot. Deze software maakt een betere detectie mogelijk van zogeheten incidentele long nodules (incidental pulmonary nodules of IPN) die soms een vroege vorm van kanker kunnen zijn.

IPN zijn afwijkingen in de longen die worden gevonden wanneer de longen bekeken worden met behulp van beeldvormende scans, zoals MRI, CT of röntgenfoto’s bij allerlei ziektebeelden. De meeste IPN zijn goedaardig, maar sommigen kunnen kankercellen bevatten. Ze kunnen over het hoofd gezien worden, verkeerd geïnterpreteerd worden of niet op de juiste manier worden opgevolgd voor verder onderzoek.

Een betere identificatie van IPN en passende opvolging na detectie zijn noodzakelijke stappen om longkanker in een eerder stadium te diagnosticeren. Dat is nodig. Uit een recent onderzoek1 bleek dat slechts 36 procent van de patiënten met een geïdentificeerde IPN de juiste opvolging kreeg. 

Onze strategische samenwerking met Aidence heeft tot doel de vroegtijdige opsporing van longkanker mogelijk te maken door de implementatie van twee soorten software tools in ziekenhuizen in heel Europa:

  • Veye Lung Nodules - een AI-oplossing die automatisch IPN detecteert op CT-scans van de longen en informatie geeft over het type, de grootte en de groei van de afwijking. Hiermee kan mogelijke longkanker in een vroeg stadium gedetecteerd worden en wordt het risico op een verkeerde diagnose verlaagd. Het kan ook de efficiëntie en kwaliteit van de zorg verbeteren. Naast eerdere detectie wordt het eenvoudiger om informatie te rapporteren, worden onnodige follow-ups vermeden en fungeert de software als een 'tweede paar ogen' voor radiologen. Hiermee verbetert de zorg voor patiënten, maar het leidt ook tot potentiële kostenbesparingen.
  • Veye Clinic - een applicatie die de follow-up van patiënten met geïdentificeerde IPN vergemakkelijkt om tijdige diagnose en behandeling te garanderen. Dit gebeurt op basis van gevestigde klinische richtlijnen.

AstraZeneca financiert de proeffase voor de implementatie van deze oplossingen in 2021, waarna we volgend jaar uitbreiden naar een geplande 25 tot 30 Europese ziekenhuizen. Een externe stuurgroep moet de samenwerking te ondersteunen, waaronder de ontwikkeling van een protocol om de vroege opsporing van longkanker te optimaliseren. Ook willen we de opstart van IPN-klinieken ondersteunen, beter samenwerken met wetenschappelijke verenigingen, patiëntcommunicatie rond de voor follow-up verbeteren en zorgverleners opleiden. Professor Joachim Aerts, longarts in het Erasmus Medisch Centrum is voorzitter van de stuurgroep.


Ondanks dat de meeste incidentele long nodules goedaardig zijn ontwikkelt een deel van deze nodules zich in longkanker. Een uniforme aanpak en een goede typering van deze nodules is belangrijk voor patiënten maar ook noodzakelijk voor het kosteneffectief inrichten van zorg.

Prof. Edwin Van Beek Radioloog bij de Universiteit van Edinburgh en lid van de stuurgroep

Het potentieel van AI om nodules te detecteren en clinici te ondersteunen bij de risico-inschatting van een bepaalde nodule kan positieve impact hebben op het leven van mensen. Tevens kan het helpen om meer efficiënt te werken. In dit project is organiseren we financiering voor het implementeren van de technologie, en daarnaast is er een stuurgroep opgericht met longartsen en radiologen die het protocol zorgpad te verbeteren ontwikkeld hebben. Ik ben blij dat ik dit project samen met Prof. Giorgio Scagliotti van de Universiteit van Turijn voor mag zitten.

Prof. Joachim Aerts Longarts in het Erasmus MC Rotterdam, Board Member van IASLC en voorzitter van de stuurgroep

Door deze samenwerking met Aidence ondersteunen we het gebruik van AI-software, die professionals in de gezondheidszorg en farmacie in staat kan stellen sneller en nauwkeuriger te diagnosticeren en (eerder) de best mogelijke behandeling te leveren.

Daarnaast hopen we wereldwijd gezondheidszorgsystemen te ondersteunen bij het bereiken van betere resultaten voor mensen met longkanker. AstraZeneca is bijvoorbeeld één van de oprichters van de Lung Ambition Alliance, een samenwerking tussen AstraZeneca, International Association for the Study of Lung Cancer, Guardant Gezondheid en wereldwijde longkankercoalitie. Daarnaast past deze samenwerking in onze bredere strategie om gezondheidsstelsels wereldwijd robuuster te maken, zodat we beter beschermd zijn tegen de aanzienlijke gevolgen van de COVID-19-pandemie en de mogelijke gevolgen van toekomstige gezondheidscrises.


Reference:

1. Pyenson BS, Bazell CM, Bellanich MJ, Caplen MA, Zulueta JJ. No Apparent Workup for most new Indeterminate Pulmonary Nodules in US Commercially-Insured Patients. JHEOR. 2019;6(3):118-129. doi:10.36469/9674 

tags

  • Partnering

NL8019exp09.2023