Te veel late of gemiste diagnoses door COVID

In de eerste Corona-golf in 2020 hebben zo’n 150.000 tot 200.000 hartpatiënten geen zorg hebben ontvangen1. Deels omdat corona andere zorg verdrong, deels omdat mensen met acute hartklachten wegbleven uit het ziekenhuis1, zo is becijferd in het rapport Uit de wurggreep van corona van Gupta Strategists.

 

En cardiologen slaan opnieuw alarm: ook in de tweede golf is een landelijke afname van hart- en vaatzorg gezien.

“Ga niet zelf dokteren is mijn dringende advies. Zeker niet bij acute hartklachten. Coronaklachten en hartklachten kunnen erg op elkaar lijken, dus raadpleeg altijd een zorgprofessional.”

Wilco Tanis Cardioloog in het HagaZiekenhuis in Den Haag

Geschat wordt dat uitgestelde zorg heeft geleid tot een verlies aan 65.000 tot 100.000 levensjaren en bovendien tot 20.000 tot 50.000 extra jaren in slechte gezondheid1. Dat betekent dat het ontbreken van adequate behandeling ertoe leidt dat mensen op langere termijn minder kwalitatief goede levensjaren hebben. Tanis en collega’s sloegen daarom al eerder alarm, onder andere met een voorlichtingscampagne op sociale media. 

 

Tanis: “Bij acute hartklachten, zoals pijn op de borst met uitstraling naar arm, schouder, hals of kaak, begeleid met zweten, misselijkheid of benauwdheid, moet direct 112 gebeld worden. Ook bij acute klachten in het hoofd, zoals een scheve mond, verwarde spraak, verlamming in been of arm, niet twijfelen en 112 bellen. Tijdige, adequate zorg redt levens en vermindert de kans op restschade.” 

 

1.  Gupta Strategists (2020), uit de wurggreep van corona, het nieuwe normaal voor reguliere zorg in een coronatijdperk

 

NL-6858/exp.03.2023