Diabeteszorg in Nederland is goed. Maar kan het niet nóg beter?

Data laten zien dat er nog altijd veel te winnen is om de impact van diabetes type 2 op het leven van patiënten te verkleinen.

1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes, waarvan 90 procent diabetes type 21. En dit aantal groeit snel, gemiddeld met maar liefst 1.000 per week1. De ziektelast van diabetes type 2 is groot door het risico op complicaties aan het hart, de bloedvaten en de nieren (de pomp, de leidingen en het filter). Zo ontwikkelt 40 procent van de diabetespatiënten een nierziekte2.

Diabetes type 2 is een complexe ziekte, die gedisciplineerd onder controle gehouden moet worden om op lange termijn een goede kwaliteit van leven te houden. Het managen van diabetes type 2 is een grote uitdaging. Het vooruitzicht op mogelijke complicaties  aan hart, vaten en nieren heeft bovendien een grote impact op de invulling van het dagelijks leven. 


Het verkleinen van de kans op complicaties vatten wij op als een belangrijke opdracht; alleen zó kunnen we de ziektelast van diabetes type 2 op de lange termijn minder groot maken.

Uit onderzoek van PHARMO3 blijkt dat ondanks onze tweede plek op de wereldranglijst diabeteszorg, het aantal cardiovasculaire events en sterfte bij mensen met diabetes niet of nauwelijks is gedaald tussen 2008 en 2016. In Nederland is het verlies van levensjaren door diabetes type 2 aanzienlijk: gemiddeld 3,5 jaar op 55-jarige leeftijd vergeleken met de algemene populatie en onafhankelijk van sekse. Diabetes type 2 en cardiovasculaire ziekte gecombineerd leiden tot 5 jaar verlies op een leeftijd van 55 jaar. 

Er is dus nog altijd veel winst te behalen om de impact van diabetes type 2 op het leven van patiënten te verkleinen. 


Wat moet er gebeuren?

Wij staan voor een holistische aanpak van diabetes type 2. Preventie, een gezondere levensstijl, zorg om bloedglucosewaarden beter stabiel te houden én de inzet van nieuwe medicatie om complicaties te voorkomen. Want complicaties aan hart, bloedvaten en nieren zijn niet allemaal vermijdbaar, maar nieuwe medicatie kan de kans op complicaties wel verkleinen.

Preventie moet het sleutelwoord zijn. Ten eerste preventie van diabetes, maar zeker ook preventie van complicaties, onder andere door betere behandeling en eerdere diagnose van complicaties bij patiënten met een verhoogd risico op complicaties;

1. De toegang tot nieuwe behandelingen moet verbeterd worden: patiënten wachten nu te lang op bewezen betere zorg. Zorg op maat, afgestemd op de behoeften en noodzaak van de patiënt moet de voorkeur hebben boven gestandaardiseerd behandelbeleid;

2. Het verbeteren van zorg, zorgpaden en behandelmethoden kan niet zonder inbreng van mensen die zelf diabetes hebben. 

 

We zijn het aan huidige én toekomstige patiënten verplicht om te onderzoeken hoe we de beste diabeteszorg kunnen blijven geven, zodat we complicaties en een afname van kwaliteit van leven kunnen voorkomen. Samen met patiënten, artsen, verpleegkundigen, praktijkondersteuners en beleidsmakers willen we de stap zetten naar toekomstbestendige, patiëntgerichte diabeteszorg in Nederland. 

 

NL8283; exp. 112023


Bronnen

  1. www.diabetesfonds.nl
  2. Wijmenga C et al. NED TIJDSCHR GENEESKD. 2009;153:A959
  3. Heintjes E et al. Neth J Med. 2019 Dec;77(9):317-329