Hart- en vaatziekten en diabetes


Chronische ziekten zijn niet altijd te genezen. Wij maken geneesmiddelen die verlichting bieden, complicaties voorkomen en levenskwaliteit toevoegen. Juist als het gaat over hart- en vaatziekten en diabetes bestaan daarvoor volop mogelijkheden.

Het wetenschappelijk bewijs voor de samenhang tussen deze ziektebeelden stapelt zich op. Mensen met diabetes lopen een groot risico op complicaties aan onder andere hun hart, vaatstelsel, nieren, ogen en zenuwen (1). Daarom hebben wij geneesmiddelen ontwikkeld die veel méér doen dan alleen de suikerspiegel op peil houden. Overlijden door hart- en vaatziekten en/of ziekenhuisopnamen door hartfalen kunnen door nieuwe medicijnen voorkomen worden, zo blijkt uit onderzoek (2). Maar bovenal kunnen we behandeling op maat bieden.

Er zijn nog altijd patiënten waarvan de diabetes niet onder controle is, ondanks alle behandelingen die voorhanden zijn. Onze volgende stap is geneesmiddelen ontwikkelen voor déze patiënten, zodat ook hun kwaliteit van leven verbetert. Wij geloven in het verleggen van de grenzen van de wetenschap. Wat vandaag nog onmogelijk is, kan morgen binnen bereik liggen.

 

Referenties: 1. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD, Eur Heart J (2020) 41, 255-323  2.Cardiovascular Disease and Risk Management: ADA Standards of Medical Care in Diabetes, Diabetes Care 2020;43(Suppl. 1):S111–S134


NL-5239