Hart- en vaatziekten, nierschade en diabetes

Wij streven ernaar geneesmiddelen te ontwikkelen die verlichting bieden, complicaties voorkomen en levenskwaliteit toevoegen.

Dagelijks zetten wij ons in om patiënten met diabetes, hartfalen en chronische nierschade een beter leven te kunnen geven. Wij streven ernaar dat de geneesmiddelen die wij hiervoor ontwikkelen verlichting bieden, complicaties voorkomen en levenskwaliteit toevoegen. 

Hoewel deze ziekten afzonderlijk voorkomen, stapelt wetenschappelijk bewijs voor de samenhang tussen diabetes, hartfalen- en chronische nierschade zich op.1 Mensen met diabetes lopen een groot risico op complicaties aan onder andere hun hart, vaatstelsel, nieren, ogen en zenuwen.2 Daarom hebben wij geneesmiddelen ontwikkeld die veel méér doen dan alleen de bloedsuikerspiegel op peil houden. Overlijden door hart- en vaatziekten en/of ziekenhuisopnamen door hartfalen kunnen door nieuwe medicijnen voorkomen worden.Maar bovenal kunnen we behandeling op maat bieden.

Er zijn nog altijd patiënten waarbij diabetes niet onder controle is, ondanks alle behandelingen die voorhanden zijn. Onze volgende stap is geneesmiddelen ontwikkelen voor déze patiënten, zodat ook hun kwaliteit van leven verbetert. Wij geloven in het verleggen van de grenzen van de wetenschap. Wat vandaag nog onmogelijk is, kan morgen binnen bereik liggen.20 miljoen 

mensen sterven jaarlijks door een hart- en vaatziekte of een metabole ziekte. Wereldwijd is het daarmee één van de grootste doodsoorzaken ter wereld.4,5

94% 

van de mensen met diabetes type 2 heeft daarnaast ten minste één andere ziekte het hart- en vaatsysteem en/of de nieren.6

Meer dan 40%

van de patiënten met hartfalen heeft ook nierfalen.7

40%

van de mensen die in het ziekenhuis opgenomen worden met een bepaalde vorm van hartfalen heeft ook diabetes.8


De ziektegebieden waarop wij actief zijn
Onze geneesmiddelen


Onze medicijnen zijn in de regel door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) goedgekeurd voor specifieke toepassingen. Daarnaast bepalen overheid en zorgverzekeraars of specifieke middelen ook voor Nederland beschikbaar komen. De informatie die we aan patiënten verstrekken is onderworpen aan lokale voorschriften. In sommige landen kunnen zorgverleners en patiënten de lokale AstraZeneca-websites bezoeken voor meer informatie over onze medicijnen. In Nederland zijn wij beperkt in de mogelijkheid om zelf actief informatie over onze medicijnen te delen. Ga daarom uit van informatie uit betrouwbare bronnen en vraag altijd een zorgverlener om advies over medicijnen.
Spotlight

Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere inzet. Samen met artsen, onderzoekers of patiëntenverenigingen ontwikkelen we campagnes. Zo bundelen we onze krachten, bijvoorbeeld om bewustzijn te vergroten. De COVID-pandemie heeft ertoe geleid dat mensen met hartklachten veel minder vaak een zorgverlener bezoeken, zelfs bij acute klachten. Dat leidt op de langere termijn tot ernstiger ziekten en verlies van levensjaren in goede kwaliteit. 


In de eerste Corona-golf in 2020 hebben zo’n 150.000 tot 200.000 hartpatiënten geen zorg hebben ontvangen.9 Deels omdat corona andere zorg verdrong, deels omdat mensen met acute hartklachten wegbleven uit het ziekenhuis9, zo is becijferd in het rapport Uit de wurggreep van corona van Gupta Strategists.

En cardiologen slaan opnieuw alarm: ook in de tweede golf is een landelijke afname van hart- en vaatzorg gezien. Cardioloog Wilco Tanis (Haga Ziekenhuis, Den Haag): “Ga niet zelf dokteren is mijn dringende advies. Zeker niet bij acute hartklachten. Coronaklachten en hartklachten kunnen erg op elkaar lijken, dus raadpleeg altijd een zorgprofessional.”

Lees meer


Groot onderzoek: vroege opsporing diabetes type 2, hart- en vaatziekten en chronische nierschade met thuistesten

Infecties, auto-immuunziekten, diabetes, hoge bloeddruk, hartfalen, maar ook roken, te zout eten, overgewicht en soms ook gewoon pech: nierschade ligt voor veel mensen op de loer. En de kans dat mensen vroege nierschade opmerken is heel klein. Zelftesten kunnen een oplossing zijn.

Daarom start Check@Home een grootschalig onderzoek in vier regio’s om diabetes type 2, hart- en vaatziekten en chronische nierschade onder 50 tot 75-jarigen vroegtijdig op te sporen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen in deze leeftijdsgroep zelf thuis kan testen of er mogelijk sprake is van één of meerdere van deze aandoeningen.

Lees meer over Check@Home of luister naar prof. dr. Ron Gansevoort (UMGC Groningen) bij BNR BeterGroter bewustzijn of complicaties van diabetes is 'Hart Nodig' 


Mensen met diabetes type 2 hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct. Daarom werken we samen met de Diabetes Vereniging Nederland. Met de campagne Hart Nodig hopen we het bewustzijn van mensen met diabetes over hun kans op hartziekten te vergroten. Met een risicocheck en een vragenlijst voor de (huis)arts kan het gesprek over complicaties bij diabetes vereenvoudigd worden. Op de website van DVN maken bezoekers bovendien kennis met Ellen, Amir, Trudie en Arie. Zij hebben diabetes en leven heel bewust om (verdere) hartproblemen te voorkomen. Samenwerken maakt sterker


We kunnen de toekomst niet alleen veranderen. Daarom investeren we actief in onze partnerschappen met gerespecteerde academische instellingen, onderzoeksorganisaties, patiëntengroepen en bedrijven in de gezondheidszorg. Zo effenen we samen de weg voor verandering van de klinische praktijk.Bronnen

1. Connelly K et al. Cell Metab. 2018;28:813–815.

2. Cosentino F et al, ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD, Eur Heart J (2020) 41, 255-323.  

3. Buse JB et al. ADA-EASD 2019 Consensus Report, Diabetes Care. 2020;43:487-493.

4. Wang H et al. Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980–2015: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet 2016; 388(10053):1459–544.

5. World Health Organization. (2019). World Heart Day. [online] Available at: https://www.who.int/cardiovascular_diseases/world-heart-day/en/ [Accessed 31 Jul. 2019].

6. Arnold SV et al. Burden of cardio-renal-metabolic conditions in adults with type 2 diabetes within the Diabetes Collaborative Registry. Diabetes Obes Metab 2018; 20(8):2000–3.

7. Shiba N, Shimokawa H. Chronic kidney disease and heart failure--Bidirectional close link and common therapeutic goal. J Cardiol 2011; 57(1):8–17.

8. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. European Heart Journal (2013) 34, 3035–3087 doi:10.1093/eurheartj/eht108

9. Gupta Strategists (2020), uit de wurggreep van corona, het nieuwe normaal voor reguliere zorg in een coronatijdperk


Veeva: NL-8789

Date of prod.: march 2022