Wat is Corona?

COVID-19 is een ziekte die wordt veroorzaakt door een nieuw coronavirus: SARS-CoV2. Dat staat voor severe acute respiratory syndrome, coronavirus – 2. Het virus kan luchtwegklachten en koorts veroorzaken en in ernstige gevallen ademhalingsproblemen en problemen aan de organen en de bloedstolling. Het virus wordt via virusdruppels in de lucht verspreid, bijvoorbeeld door hoesten, niezen, hard zingen, juichen en schreeuwen. Wanneer anderen die druppeltjes inademen kunnen zij besmet raken met het virus.

Meer weten over klachten die horen bij corona en de mogelijkheden om ziekte te voorkomen?

De mensen die een groter risico lopen op een ernstig ziekteverloop zijn oudere mensen en mensen met zogenoemd onderliggend lijden

Hoewel er binnen de wetenschap ervaring is met coronavirussen, die bijvoorbeeld ziekten als SARS en MERS veroorzaken, kennen we het nieuwe coronavirus nog niet goed. De meeste mensen met COVID-19 hebben lichte tot matige symptomen en herstellen zonder speciale medische behandeling, maar een deel wordt heel ernstig ziek. De mensen die een groter risico lopen op een ernstig ziekteverloop zijn oudere mensen en mensen met zogenoemd onderliggend lijden, zoals diabetes, luchtwegziekten, orgaanschade of verminderde weerstand. 

In Nederland zitten we nu in de tweede golf van de pandemie: een (tweede) periode van forse toename van ziektegevallen. Hoewel veel mensen met corona buiten het ziekenhuis uitzieken, leidt deze toename er toe dat reguliere zorg uitgesteld wordt.


 

NL-7626/exp.07.2023