Update tijdelijke vaccinatiepauze met het AstraZeneca-vaccin voor mensen < 60 jaar

Patiëntveiligheid blijft de hoogste prioriteit van AstraZeneca. Onderzoeken door zowel de Britse Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency (MRHA) als de European Medicines Agency (EMA) konden geen oorzakelijk verband tussen het vaccin en stollingsziekten vaststellen. Zeer zeldzame gevallen van ernstige cerebrale trombo-embolische voorvallen met trombocytopenie verdienen nadere analyse.

 

Regelgevende autoriteiten in het VK, de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie hebben geconcludeerd dat de voordelen van het gebruik van het AstraZeneca-vaccin om mensen tegen dit dodelijke virus te beschermen aanzienlijk opwegen tegen de risico's voor alle volwassen leeftijdsgroepen. Het veiligheidsprofiel van het vaccin werd opnieuw bevestigd in de eerder gepubliceerde maandelijkse veiligheidsupdate van het EMA.

 

Tientallen miljoenen mensen over de hele wereld hebben het AstraZeneca-vaccin nu gekregen. De uitgebreide hoeveelheid gegevens van twee grote klinische studies en analyse van het gebruik door de bevolking (‘real world evidence’) tonen de effectiviteit ervan aan en bevestigen opnieuw de rol die vaccins spelen tegen deze gezondheidscrisis.

 

AstraZeneca gaat door met het analyseren van de gegevens over de tientallen miljoenen vaccinaties die wereldwijd gegeven zijn. Dit om te begrijpen of deze zeer zeldzame gevallen van bloedstolsels geassocieerd met trombocytopenie vaker voorkomen dan van nature zou worden verwacht bij een populatie van miljoenen mensen. We zullen blijven samenwerken met de Nederlandse autoriteiten om eventuele vragen te beantwoorden.