Wereld Astma Dag 2021: Misvattingen over astma helpen patiënten niet

Sporten als je daar zin in hebt. Op de fiets naar school kunnen. Gewoon zelf je boodschappen doen, of iets leuks ondernemen met vrienden. Voor de meeste mensen vanzelfsprekend, maar voor mensen met (ernstig) astma een enorme uitdaging of soms zelfs volstrekt onmogelijk. Jaarlijks op Wereld Astma Dag wordt door wereldwijd stil gestaan bij de gevolgen van (ernstig) astma.

In Nederland hebben ongeveer 635.000 mensen astma, waarvan bijna 22.000 een ernstige vorm. Zij hebben een hoog risico op longaanvallen: een plotselinge aanval van ernstige benauwdheid. Ernstig astma domineert het leven van patiënten. Ze hebben doorlopend goede zorg nodig om longaanvallen, ziekenhuisopnamen en achteruitgang van longfunctie te voorkomen. Bovendien worden longaanvallen traditioneel behandeld met orale corticosteroïden, en chronisch gebruik daarvan leidt van op den duur vaak tot ernstige bijwerkingen zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, osteoporose, diabetes en depressie.

Op tijd een goede diagnose

Nieuwe medicijnen zorgen ervoor dat de ziekte stabieler blijft, zodat ten eerste minder vaak longaanvallen (en de daarbij horende ziekenhuisopnamen en achteruitgang) plaatsvinden, maar ook zodat patiënten veel minder orale corticosteroïden hoeven te gebruiken en daardoor minder risico hebben op vermijdbare bijwerkingen. Op tijd de juiste diagnose en de juiste (onderhouds)medicatie is dus van groot belang.

Het thema voor Wereld Astma Dag 2021 is daarom het ontdekken van misvattingen over astma. Misvattingen over het verloop van de ziekte of de beste behandeling staan goede diagnose en de juiste medicatie in de weg. Veelvoorkomende misvattingen over astma zijn onder meer dat het een kinderziekte is en dat  en dat je er overheen groeit als je ouder wordt. Of dat astma alleen goed onder controle kan zijnmet hoge doses steroïden.

De weg naar de juiste expert verkorten

Voor ernstig astma-patiënten duurt het nu soms maar liefst zeven jaar voor er adequaat behandeld wordt. Dat moet anders en dat kan gelukkig ook. Samen met experts uit het Franciscus Gasthuis in Rotterdam werken we aan een beter zorgpad voor in totaal 14 ziekenhuizen in de regio, zodat de doorverwijzing en behandeling altijd hetzelfde georganiseerd is en de weg naar de juiste expert veel korter wordt. Samen met hen hebben we gekeken: Wat is er nodig voor kwalitatief betere zorg? Welke barrières zijn er, en hoe gaan we die gezamenlijk slechten? Patiënten hebben actief meegedacht, bijvoorbeeld om het multidisciplinair overleg te verbeteren en patiënten in breder verband te bespreken zodat ze eerder bij de juiste arts terecht komen.

Meer lezen?

NL-7167, exp. 05.2023