Ademhalings - en immuunziekten

Following the science to improve patient outcomes

Bij AstraZeneca ontwikkelen wij geneesmiddelen voor alle patiënten met ademhalingsziekten, of ze nu een milde of juist een zeer zware ziektelast geven. Zo zorgen betere medicijnen ervoor dat de ziekte stabieler blijft, zodat zwaardere medicatie, met vaak ernstige bijwerkingen, zo lang mogelijk achterwege blijft. Daarnaast werken we aan nieuwe mogelijkheden voor inhalatietherapie en aan nieuwe vormen van medicatie, zoals biologicals. Naast astma en COPD richten we ons ook op meer zeldzame ademhalingsziekten, en we onderzoeken nieuwe medicatie voor immuunziekten, zoals systemische lupus erythematodes (SLE). 

Naast het ontwikkelen van geneesmiddelen spelen we een actieve rol in innovatie in de zorg, en werken we aan betere diagnostiek en toegang tot de juiste zorg en zorgverleners.  Zo werken we samen met het Longfonds aan meer eigen regie voor patiënten. En werken we met de Long Alliantie Nederland aan implementatie van astma- en COPD-zorg volgens de laatste zorgstandaarden. 


Wetenschappelijke vooruitgang voor patiënten met een ademhalings- of immuunziekte

Hoe kunnen we het grootst mogelijke verschil maken voor patiënten? Maak kennis met het internationale team van AstraZeneca dat zich bezighoudt met de allernieuwste wetenschap en onze alsmaar groeiende pijplijn van geneesmiddelen in ontwikkeling.


Astma en ernstig astma

Astma is een chronische aandoening van de longen. Mensen met astma kunnen moeilijk ademhalen, hoesten veel en zijn benauwd. De gevolgen van astma worden soms ernstig onderschat. Vaak zijn patiënten zich er niet van bewust dat er verbetering mogelijk is en dat ze hiervoor hulp kunnen vragen. Bij een ruime meerderheid van mensen met astma is nog ruimte voor verbeteringen in hun leven met astma. Zij ervaren meer problemen dan mensen die astma wel onder controle hebben, zoals een hogere ziektelast en intensievere medische zorg. De astmatest draagt bij een stukje bewustwording en helpt voorkomen dat mensen onnodig klachten hebben.Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

In Nederland hebben ruim 600.000 mensen Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Dit is een ernstige, progressieve, ongeneeslijke longziekte die de kwaliteit van leven steeds meer beïnvloedt. Nog altijd zijn nog geen behandelingen beschikbaar die patiënten kunnen genezen. Bij mensen met deze ziekte kunnen de longen niet voldoende zorgen voor een goede ademhaling. Een gezonde volwassene ademt dagelijks ongeveer 10.000 liter lucht in en uit; iemand met ernstige COPD komt niet tot de helft.

We begrijpen COPD steeds beter, waardoor de behandeling ook beter aansluit op de behoefte van patiënten. En toch is het nodig om behandeling te verbeteren en dat geldt met name voor de preventie en behandeling van longaanvallen of exacerbaties. Longaanvallen leiden tot een minder goede kwaliteit van leven1, ziekteprogressie en  vroegtijdige sterfte2,3. Daarom is effectieve preventie van longaanvallen van cruciaal belang voor patiënten.

Maak kennis met Colin en Stephanie, twee mensen met COPD. Terwijl zij beschrijven hoe een longaanval voelt legt kunstenaar Greg Manchess hun symptomen vast in twee adembenemende portretten. Deze korte film werd ontwikkeld als onderdeel van het ACT on COPD-programma, gesponsord door AstraZeneca. ACT on COPD heeft als doel preventie van longaanvallen centraal te stellen in de behandeling van COPD


Systemische Lupus Erythematose (SLE)Geneesmiddeleninformatie

De basis van chronische longziekten is een veranderd immuunsysteem. De onderliggende ziektenmechanismen hebben veel overeenkomsten met andere immuunziekten, zoals reumatologische- (zoals lupus), dermatologische- en gastro-intestinale aandoeningen. We kunnen immuunziekten vaak niet genezen, maar onze geneesmiddelen kunnen er wel voor zorgen dat progressie vertraagd wordt en dat patiënten minder complicaties en daardoor een betere kwaliteit van leven ervaren. Dat noemen we duurzame remissie. Met ruim 50 jaar ervaring in respiratoire zorg hebben we een robuust portfolio opgebouwd van innovatieve geneesmiddelen. Daarnaast werken we elke dag aan het verder uitbouwen van onze pijplijn met behandelingen in verschillende stadia van klinische ontwikkeling.


Lees meer over onze specifieke geneesmiddelen

Onze medicijnen zijn in de regel door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) goedgekeurd voor specifieke toepassingen. Daarnaast bepalen overheid en zorgverzekeraars of specifieke middelen ook voor Nederland beschikbaar komen. De informatie die we aan patiënten verstrekken is onderworpen aan lokale voorschriften. In sommige landen kunnen zorgverleners en patiënten de lokale AstraZeneca-websites bezoeken voor meer informatie over onze medicijnen. In Nederland zijn wij beperkt in de mogelijkheid om zelf actief informatie over onze medicijnen te delen. Ga daarom uit van informatie uit betrouwbare bronnen en vraag altijd een zorgverlener om advies over medicijnen.Veeva: NL7394/exp.06.2023

Bronnen

1. GOLD. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2020. [Online]. Available at: http://goldcopd.org. [Last accessed: May 2020].

2. Roche N, Wedzicha JA, Patalano F, et al. COPD exacerbations significantly impact quality of life as measured by SGRQ-C total score: results from the FLAME study. Eur Resp J. 2017; 50 (Suppl 61): OA1487.

3. Ho TW, Tsai YJ, Ruan SY, et al. In-Hospital and One-Year Mortality and Their Predictors in Patients Hospitalized for First-Ever Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbations: A Nationwide Population-Based Study. PLOS ONE. 2014; 9 (12): e114866.

4. The Lupus Foundation of America. What is Lupus? Available at: https://www.lupus.org/resources/what-is-lupus. Accessed April 2021.

5.  Al Sawah S, Daly RP, Foster SA, et al. The caregiver burden in lupus: findings from UNVEIL, a national online lupus survey in the United States. Lupus. 2017 Jan;26(1):54-61. Accessed April 2021.